ការប្រណិប័តន៍

អ្នកណាក៏ដឹងដែរថា អ្នកដែលអាចជួយប្រទេសមួយឱ្យបានថ្កុំថ្កើងបាន  គឺជាមនុស្សមិនមែនសត្វនេះទេ។ ហើយនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ មនុស្សដែលមានទឹកចិត្តក្លាហាន ចុចអានបន្ត …

បរិយាយបន្ថែម

នៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកប្រកាន់យកការយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងផង និងអ្នកដទៃផងនោះ ប្រការល្អៗជាច្រើននឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកជាពុំខាន។ អ្នកនឹងមានមោទនៈភាពយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះទង្វើដែលវៀរចាកពីអត្តទត្ថភាពរបស់ខ្លួន ចុចអានបន្ត …

ផ្សព្វផ្សាយ “គោលការណ៍សកម្ម”

ដំបូន្មានទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុង “គោលការណ៍សកម្ម” គឺជាដំបូន្មានសម្រាប់អ្នក។ ចូរដាក់សៀវភៅនេះតាមខ្លួនឱ្យបានច្រើនឱកាសតាមតែអាចធ្វើបាន ហើយនៅពេលដែលអ្នកមានពេលតែបន្តិចណាមួយ ចុចអានបន្ត …

ប្រតិបត្តិសន្តិភាព

អ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថា សន្តិភាពមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់រូប ជាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលវេលាភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ សន្តិភាពត្រូវបានគេសំដែងចេញនៅក្នុងការយោគយល់ និងការអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមកនេះឯង។ ចុចអានបន្ត …

ដឹងគុណបុព្វបុរស

ការសិក្សា គឺជាការស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងឱ្យកាន់តែច្បាស់ឡើង។ ជាទូទៅការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនោះមានមូលដ្ឋាននៅលើការសាកល្បង ទង្វើខុសឆ្គងនានា និងបទពិសោធន៍នៃបុគ្គលទាំងឡាយដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់មុនៗហើយ។ ចុចអានបន្ត …

គោរពនិងការពារគ្នាទៅវិញទៅមក

តើមានអ្នកណាជួយក្មេងៗមិនទាន់ដឹងក្តី អ្នកជាប់ចោទ អ្នកមានវិបត្តិ អ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដោយឧបត្តវហេតុអ្វីមួយនោះទេ? គ្មានអ្នកណាក្រៅពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សដូចគ្នានេះឯងនោះទេ។ ចុចអានបន្ត …

គាំពារពិភពលោក

ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចការពារពិភពលោកនេះ ដើម្បីមនុស្សជំនាន់ក្រោយៗរបស់យើង។ ការការពារខ្យល់បរិសុទ្ធ ទឹកស្អាត ព្រៃឈើ ចុចអានបន្ត …

គោរពកងទ័ព

នៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពឱ្យពិភពលោកនេះ ហើយបានប្តេជ្ញាថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដោយគ្មានហឹង្សានោះ ហើយយើងក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរថាសេរីភាពដែលបានមកគឺជាផលដ៏ស្រស់ៗ និងដោយផ្ទាល់ពីយុវជន និងយុវនារីក្លាហានដែលបំរើក្នុងជួរកងទ័ព។ ចុចអានបន្ត …

ចែករំលែកគុណូបការៈ

ប្រសិនបើអ្នកប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុមមួយហើយធ្វើការសំអាតសួនសាធារណៈ ចូរធានាយ៉ាងណាឱ្យគ្រប់ៗគ្នានៅក្នុងក្រុមទទួលបាននូវសណ្តានចិត្តថ្លែងអំណរគុណពីរដ្ឋាភិបាល និងពីប្រជាជនស្មើៗគ្នា។ ប្រសិនបើក្រុមកីឡារបស់អ្នកទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការប្រកួត ចូរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគ្រប់ៗគ្នាទទួលបានរង្វាន់ ចុចអានបន្ត …

ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវចិត្តសប្បុរសធម៌

តាមរយៈការប្រតិបត្តិតាម “គោលការណ៍សកម្ម” នេះ អ្នកនឹងទទួលបានផលលើសពីអ្វីដែលចង់បានទៅទៀត។ អ្នកនឹងមានកម្លាំងចិត្តពុះពារនឹងការងារលំបាកៗឆ្ពោះទៅគោលដៅរបស់អ្នក ចុចអានបន្ត …