រាប់ “ពេលវេលា” ជានិច្ច

ចូរសន្សំសំចៃពេលវេលាតាមរយៈការចោទសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរដូចខាងក្រោមៈ √ តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីធ្វើការហាត់ប្រាណ? √ ចុចអានបន្ត …

បិទទ្វារអតីតកាល

អតីតកាលនៅតែមានជានិច្ច ប្រសិនបើអ្នកនៅគិតដល់វា។ អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញបានទេ ប៉ុន្តែអ្នកអាចកែឆ្នៃថ្ងៃនេះដើម្បីលទ្ធផលដ៏ប្រពៃសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាន។ ចូរកុំទុកឱ្យការសោកស្តាយមករំខានដល់គ្រោងការរបស់អ្នកបានឱ្យសោះ។ ចុចអានបន្ត …

ដើរតាមផ្លូវឆ្ងាយ

តាមផ្លូវឆ្ងាយ ភាពមានបទពិសោធន៍តែងតែឈ្នះភាពគ្មានបទពិសោធន៍ ភាពវៃឆ្លាតតែងឈ្នះភាពល្ងង់ខ្លៅ ភាពស្អាតបាតតែងឈ្នះភាពខ្វក់ស្មោកគ្រោក ការខិតខំប្រឹងប្រែងតែងឈ្នះភាពខ្ជិលច្រអូស ចុចអានបន្ត …