សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត~និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រជុំដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត~និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (ស.ន.ខ.ក.ក.) បើកដំណើរការកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ក្រោមព្រះអធិបតី ភិក្ខុ ចៅ រេន ជាព្រះប្រធាន
សមាគម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី របាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូ ២០២១ និងពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានកើតមានឡើងនាពេលកន្លងមក។
ស្មារតីកិច្ចប្រជុំបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងទៅតាមលំដាប់លំដោយ ប្រកបដោយលទ្ធផលល្អ។
ថ្ងៃអាទិត្យ ១៤កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.