វាសនាកោះត្រល់

*ស្រណោះកោះត្រល់យល់ដាច់សង្វែង

កណ្ដោចកណ្ដែងកណ្ដាលជលសា

ដីកោះល្វឹងល្វើយគ្របដោយរុក្ខា

កោះត្រល់ខេមរារមណីយដ្ឋាន។

*ឥឡូវកោះត្រល់យល់អស់សង្ឈឹម

ឃ្លាតកាយឆ្ងាយមុំឆ្នេរបែបកល្យាណ

រលកបោកផ្ដាច់ស្នេហ៍ទាំងពីរប្រាណ

រលកសាម៉ានរុញច្រានវាសនា។

*កោះត្រល់ឆ្ងាយឆ្នេរគេប្រែឈ្មោះថ្មី

កើតទុក្ខរីងរៃស្ទើក្ស័យសង្ខារ

កោះត្រល់ដីមាសសម្បត្តិខេមរា

លាគូរវាសនាឆ្នេរកែបម្ចាស់ស្នេហ៍។

*កោះត្រល់ទេសភាពមានច្រើនអនេក

នឹកគួរសង្វេគក្នុងចិត្តឥតល្ហែ

ខ្ញុំចាំជានិច្ចមិនដែលភ្លេចទេ

សម្បត្តិដីកេរ្តិ៍ខ្មែរពីដូនតា។

ដោយៈ ថាច់ តៀង

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.