រូបថតពិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍ ឆ្នាំ២០១២

រូបថតសកម្មភាពសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានប្រារព្ធកម្មវិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍៥០% ដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតក្រីក្រ ចំនួន០៨អង្គ/រូប និងមានចែកសិក្ខូបករណ៍ដល់ប្អូនៗ ដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅតាមវត្តជាមួយព្រះសង្ឃផងដែរ ហើយបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។ នៅកុដិ១៧ វត្តបទុមវតី សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាពព្រះតេជព្រគុណ យឿង តារា ព្រះប្រធាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published.