បង្ហាត់បង្រៀនកូនៗ

ចូរបង្រៀនកូនៗរបស់អ្នក នូវប្រការល្អៗដូចខាងក្រោម

…………..ការគោរពចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប

…………..គុណប្រយោជន៍បានពីការតស៊ូធ្វើការ និងការសន្សំសំចៃ។

…………..តម្លៃនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងការថែរក្សាសុខភាព។

…………..គុណូបការៈនៃកងទ័ព និងសេវាសាធារណៈដូចជាសាលារៀនជាដើម។

…………..សារៈសំខាន់នៃសប្បុរសធម៌ ​និងការស្ម័គ្រចិត្ត។

…………..មោទនៈភាពនៃមរតកទាំងសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ផ្ទះ និងប្រទេសជាតិទាំងមូល។

…………..ផលប្រយោជន៍នៃការប្រកាន់កិរិយារម្យទម និងចរិយាធម៌។

…………..អំណាចនៃចំណេះដឹង។

…………..ការទទួលបានការប្រទានឱ្យនូវគំនិតសុទ្ធតែវិជ្ជមាន។

…………..កម្លាំងនៃការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង។

…………..គុណសម្បត្តិដែលខ្លួនបានចាប់កំណើតជាមនុស្ស។

បើសិនជាយើងក្លាយជាគំរូល្អរួចហើយ កូនៗមិនចាំបាច់រៀនពីអ្នកណាក្រៅពីយើងឡើយ។

(ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ គោលការណ៍សកម្មទាំង ១០០ប្រការ ដើម្បីជោគជ័យ ទំព័រទី៨៨ដោយៈ ជុំ សមវាសនា)

Leave a Reply

Your email address will not be published.