កុំអាលអរ

យើងគេទាំងអស់កុំអាលអរ

កុំអាលឈូឆរពីរឿងផឹក

វង្វេងភ្លេចគិតព្រោះប្រមឹក

ស៊ីជប់លៀងផឹកពេលជំនៈ។

បានអីតិចតូចប្រឹងអំនួត

ពើតទ្រូងប្រឹងអួតចិត្តមានៈ

​ច្រៀងរាំសប្បាយនិងស្គរទះ

ភ្លេចមើលខ្មែរខ្លះខ្វះបាយស៊ី។

សង្គមវិវាទតែផ្ទៃក្នុង

រស់នៅជាប់ទ្រុងដូចប៉ាហ៊ី

ម្នាក់ៗរវល់តែផឹកស៊ី

ភ្លេចតួនាទីការសង្គម។

ហេតុនេះយើងគេកុំអាលអរ

ស្រុកកើតវឹកវរគ្រោះភ័យធំ

ធម្មជាតិបណ្តាលឲ្យសង្គម

ទ្រុឌដីផ្ទុះភ្នំទឹកជំនន់។

ហេតុមកពីមនុស្សព្រោះទ្រុស្តសីល

កករមន្ទិលព្រោះលោភលន់

បង្កទោសៈនិងមោហន់

ស្រុកកើតអាសន្នគ្រប់វេលា។

ដោយៈ ភិក្ខុ ថាច់ ឆេង

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.