សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត~ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបើកកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ និងលើកគម្រោងឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃអាទិត្យ ១២កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ សមាគមសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត~ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានបើកអង្គប្រជុំសម្រេចលើកគម្រោងចំណាយថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។
ដែលដំណើរការលើសកម្មភាពធំៗ ៥៖
១- ផ្នែកអប់រំ
២- ផ្នែកស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ និងផ្សព្វផ្សាយ
៣- ផ្នែកសង្គមកិច្ច
៤- ផ្នែករដ្ឋបាល
៥- និងផ្នែកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ និងដំណាច់ឆ្នាំ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.