កម្មវិធីប្រឡងបិទវគ្គសិក្សា នាវត្តសិលាទ្រ(ថ្មទល់)

កម្មវិធីប្រឡងបិទវគ្គសិក្សា ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី៤(បាលីរង) នាវត្តសិលាទ្រ(ថ្មទល់) អនុសង្កាត់ទី៦ សង្កាត់ទី៩ ទីក្រុងត្រាវិញ៕
ថ្ងៃ១១កើត​ ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស​ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃ១២ ខែកម្ភ​: ឆ្នាំ២០២២៕
ប្រភព៖ Facebook @វត្តសិលាទ្រថ្មទល់

Leave a Reply

Your email address will not be published.