បង្ហាញភក្តីភាព

ចូរធ្វើជាមនុស្សដែលមានជំហររឹងមាំពិតប្រាកដ។ អ្នកត្រូវតាំងជំហរដើម្បីគ្រួសារ ប្រទេសជាតិ និងមិត្តភក្តិ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង ចុចអានបន្ត …

ធ្វើជាមនុស្សកត្តញ្ញូ

ជីវិតមិនប្រាកដថា យើងមិនអាចដឹកនាំបានតាមផ្លូវដែលយើងចង់បាននោះឡើយអ្នកអាចនឹងទទួលបានការមិនពេញចិត្ត ទោមនស្ស ឬទុក្ខសោកជាដើម។ ជួនកាល ចុចអានបន្ត …

ចេះបង្កើតបរយាកាសរីករាយ

នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូប ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការនិយាយកំប្លែង ការសើចសប្បាយប្រកបដោយសុភមង្គល ស្នាមញញឹម និងការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបង្កើតបរយាកាសរីករាយ ចុចអានបន្ត …

ឱ្យតម្លៃបារមីទាក់ទាញរបស់អ្នក

ការប្រតិបត្តិតាម “គោលការណ៍សកម្ម” ពិតជាអាចកែឆ្នៃអ្នកឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលអ្នកផងទាំងពួងចូលចិត្ត និងមានបារមីទាក់ទាញ។ បើអ្នកជាគ្រូ ចុចអានបន្ត …

ធ្វើភ្លាមនៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើ

នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការអ្វីមួយ ពេលនោះហើយជាពេលល្អបំផុតដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមធ្វើភ្លាម។ √ បើមានអារម្មណ៍រីករាយ ត្រូវញញឹម ចុចអានបន្ត …

រក្សាចំណុចពិសេសរបស់អ្នក

អាការៈខាងក្រៅដែលបង្កប់ដោយការពេញចិត្តរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញពីកិរិយាដ៏ថ្លៃថ្នូរ និងស្វាហាប់ដ៏សាមញ្ញមួយ។ អ្នកប្រកាន់ឥរិយាបទប្រកបដោយថាមពល មានស្មារតីរឹងមាំ ប្រុងប្រៀប ចុចអានបន្ត …

ហ៊ានបំភ្លេចអ្នកគ្រប់គ្នា

មិនមែនគ្រប់គ្នាមានចិត្តចង់ធ្វើជំនួញជាមួយអ្នកឡើយ។ មិនមែនគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយអ្នកឡើយ។  មិនមែនគ្រប់គ្នាចង់បានសន្តិភាពឡើយ។ មិនមែនគ្រប់គ្នាមានចិត្តតស៊ូក្នុងការ ងារឡើយ។ ចុចអានបន្ត …

ស្រឡាញ់របស់ឱ្យបានច្រើនមុខ

អ្នកខ្លួនឯង គឺជាអ្នកបង្កើតឱកាសនៃសុភមង្គលតាមរយៈការបង្កើតការងារ ឬវត្ថុផ្សេងៗ ដែលអ្នកចូលចិត្តឱ្យបានកាន់តែច្រើនឡើង។ ការចូលចិត្តវត្ថុច្រើនមុខ ចុចអានបន្ត …

ឈរឱ្យចំចំណុចកណ្តាល

នៅក្នុងសង្រ្គាមនៃជីវិត អ្នកប្រាកដជាជួបប្រទះនឹងឧបស័គ្គជារឿយៗមិនខានឡើយ។ ឧបស័គ្គ មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរតែមិនអាចដោះស្រាយបាន។ ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្តី ចុចអានបន្ត …