សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត~និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានប្រគេនថ្លៃតវីសាដល់សមណនិស្សិតថ្មីសិក្សាប្រទេសថៃ ៦ព្រះអង្គ

ថ្ងៃ១១កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ចុចអានបន្ត …

កម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១- ២០២២ ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី ៤ និងថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី ១-២-៣ នាខេត្តព្រះត្រពាំង

សម័យប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី ៤ និង ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី ចុចអានបន្ត …

កម្មវិធីប្រឡងបិទវគ្គសិក្សា នាវត្តសិលាទ្រ(ថ្មទល់)

កម្មវិធីប្រឡងបិទវគ្គសិក្សា ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី៤(បាលីរង) នាវត្តសិលាទ្រ(ថ្មទល់) អនុសង្កាត់ទី៦ សង្កាត់ទី៩ ចុចអានបន្ត …

សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលដឹកនាំដោយព្រះប្រធាន ភិក្ខុ ចៅ រេន ចូលរួមបុណ្យសពរបស់ទាយិកា ថាច់ ចំរើន

ថ្ងៃពុធ ៨កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ចុចអានបន្ត …

រូបថតពិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍ ឆ្នាំ២០១៤

រូបថតសកម្មភាពសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានប្រារព្ធកម្មវិធីប្រគេន និងជូនអាហារូបករណ៍៥០% ដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតក្រីក្រ ចំនួន១៨អង្គ/រូប ចុចអានបន្ត …

សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងសង្គម

ការងារមនុស្សធម៌ ក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ឋិតនៅក្នុងផែនការអនុវត្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ហើយក៏ជាតួនាទីដ៏សំខាន់របស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលត្រូវបំពេញ និងចូលរួមធ្វើនូវកិច្ចការមួយនេះដោយខានពុំបាន ដើម្បីសង្គមជាតិនោះៗ។ ចុចអានបន្ត …