រាប់ “ពេលវេលា” ជានិច្ច

ចូរសន្សំសំចៃពេលវេលាតាមរយៈការចោទសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរដូចខាងក្រោមៈ

√ តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីធ្វើការហាត់ប្រាណ?

√ តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីតាមដានឱ្យទាន់សភាពការណ៍ខាងក្រៅ?

√ តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីធ្វើខ្លួនឱ្យបានស្អាតបាតសមសួន?

√ តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីមើលថែកូនៗ?

√ តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យចេះប្រើពាក្យសំដីពិរោះ និងស្ងើចសរសើរអ្នកដទៃ?

√ តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីរៀបចំសម្អាតក្រោយពេលញ៉ាំអាហាររួច?

√ តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីសរសេរគ្រោងការក្នុងបញ្ជីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក?

សំណួរទាំងនេះនឹងនាំឱ្យអ្នកចេះបែងចែកពេលវេលា ២៤ ម៉ោងរបស់អ្នកដើម្បីប្រើវាឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព ហើយនឹងនាំឱ្យអ្នករកឃើញនូវសំណួរល្អៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចេះសួរខ្លួនឯង។

(ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ គោលការណ៍សកម្មទាំង ១០០ប្រការ ដើម្បីជោគជ័យ ទំព័រទី៧០ ដោយៈ ជុំ សមវាសនា)

Leave a Reply

Your email address will not be published.