គំនិតគួរចៀសវាង

ចូរចៀសវាងគំនិតដែលថាៈ

√ អ្នកត្រូវស្រែកខ្លាំងៗ ឬត្រូវអត់អាហារ ដើម្បីឱ្យបានភាពជោគជ័យ។

√ អ្នកត្រូវការប្រាក់ច្រើន ដើម្បីអាចផ្តើមធ្វើជំនួញបាន។

√ អ្នកត្រូវការដំណេកលើសពី៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

√ អ្នកត្រូវការគ្រូបង្វឹកដ៏ពូកែផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបង្ហាញអ្នកពីរបៀបហាត់ប្រាណ។

√ អ្នកត្រូវការវិញ្ញាបនប័ត្រកំរិតឧត្តមសិក្សា ដើម្បីដឹកនាំជីវិតឱ្យបានជោគជ័យ។

√ អ្នកត្រូវការរយៈពេលដល់ទៅ៤០ ទៅ ៥០ឆ្នាំ មុនពេលអ្នកអាចចូលនិវត្តន៍បាន។

√ អ្នកត្រូវការកាយសម្បទាមាំមួនជាពិសេស ដើម្បីហាត់ការ៉ាតេឱ្យបានខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ។

√ អ្នកត្រូវការពេលវេលា និងធនធានច្រើន ដើម្បីអាចជួយអ្នកដទៃបាន។

√ អ្នកត្រូវនិយាយរិះគន់ឱ្យបានច្រើនជាងការនិយាយស្ងើចសរសើរ។

√ ពិភពលោកនេះជំពាក់អ្នកអ្វីមួយ។

“គោលការណ៍សកម្ម” សូមទូន្មានថា អ្នកគួរចៀសវាងឱ្យបាននូវគំនិតទាំងអស់នេះ។

(ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ គោលការណ៍សកម្មទាំង ១០០ប្រការ ដើម្បីជោគជ័យ ទំព័រទី៦៩ ដោយៈ ជុំ សមវាសនា)

Leave a Reply

Your email address will not be published.